สำนักงานกฎหมายในพัทยา Western Inter Law

ยินดีต้อนรับสู่ เวสเทิร์น อินเตอร์ ลอว์

บริษัท เวสเทิร์น อินเตอร์ ลอว์ จำกัด สำนักงานกฎหมายในเมืองพัทยา ที่จัดให้มีงานบริการในด้านกฎหมายอย่างดีเยี่ยมด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี

เวสเทิร์น อินเตอร์ ลอว์ เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมในเกือบทุกด้านของงานกฎหมาย ทีมงานของเราประกอบไปด้วยทนายควา มและที่ปรึกษากฎหมายที่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ

ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายเวสเทิร์น อินเตอร์ ลอว์ มีประสบการณ์ทั้งในด้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในคดีฟ้องร้องต่างๆ และการรับมือกับการฟ้องร้องคดีอาญาและคดีแพ่งทุกรูปแบบ รวมไปถึงงานบริการด้านกฎหมายอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บริการจัดทำพินัยกรรมและสัญญา บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และบริการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศต่างๆ

 เรามุ่งมั่นและพร้อมที่จะให้บริการทางกฎหมายที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเราทั้งในและต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

บริการที่เชี่ยวชาญ

บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

 

งานกฎหมายและการดำเนินคดี


 • กฎหมายแพ่ง 

 • กฎหมายอาญา

 • กฎหมายมรดก

 • กฎหมายแรงงาน

 • กฎหมายปกครอง

 • การบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

 • ประกันตัว

 • ทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์

 • อนุญาโตตุลาการ

คดีครอบครัว


 • สัญญาก่อนสมรส

 • การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

 • รับรองบุตร

 • หย่า
 
 

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย 


 • สัญญาต่างๆ

 • พินัยกรรม

 • ประเภทบริการรับรองโนตารี

 • แปลเอกสารภาษาต่างประเทศ

งานเกี่ยวกับบริษัท


 • บริการรับจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนบริษัท

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 • ใบอนุญาติทำงานและวีซ่า

 • ประกันสังคม
 
 

บัญชี


 • จัดทำบัญชีงบดุล

 • จัดทำบัญชีรายเดือน

ทีมงานของเรา

Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สรีน หมานหยะ

September 11, 20221:01 pm
กรรมการผู้บริหารและทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

ฟาริดา หมานหยะ

September 11, 20221:02 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สุขจิตตา หนองใหญ่

September 11, 20221:03 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

จารุวรรณ แซ่อุ้ย

September 11, 20221:04 pm
ทนายความ
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

ศศิธร คชพัฒน์ทรัพย์

September 11, 20221:05 pm
ทนายความ 
Do you like it?0
ทีมงานของเรา

สมหทัย แก้วสุดใจ

September 11, 20221:06 pm
ทนายความ