ศศิธร คชพัฒน์ทรัพย์

September 11, 20221:05 pm

ประกาศนียบัตรและใบอนุญาต 

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 48

โนตารีพับบลิค รุ่นที่ 31

การศึกษา 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2551

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฮิทฟอร์ดเชีย ประเทศอังกฤษ ปีการศึกษา 2556

สาขาที่เชี่ยวชาญ

กฎหมายแพ่ง

ภาษา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ 

ปี 2556 -ปัจจุบัน

  • Categories :
  • News